Welke mobiliteit in de toekomst? Inzetten op meer en betere fietsverbindingen, voetpaden en trage wegen.

08 Mei 2020

Welke mobiliteit in de toekomst? Inzetten op meer en betere fietsverbindingen, voetpaden en trage wegen.

De Vlaamse overheid stuurt aan op een ‘modal shift’ van 60/40. Dat betekent dat op termijn maximum 60% van de verplaatsingen met de wagen gebeurt en minstens 40% te voet, met de fiets, de trein, de bus of deelsystemen. Zo krijgen we de verkeerschaos onder controle en roepen we de luchtvervuiling een halt toe.Dat wordt een uitdaging voor Huldenberg, waar we van ons streefdoel nog ver verwijderd zijn. Werken aan mobiliteit in HuldenbergAls bestuurspartij streeft Groen naar een leefbaar Huldenberg met meer aandacht voor voetgangers, (elektrische) fietsers, gebruikers van openbaar vervoer en deelsystemen. In de Vervoerregioraad Leuven ijvert schepen Luc Robijns voor voldoende busverbindingen tussen deelgemeenten en naar buurgemeenten. Elektrische fiets- en autodeelsystemen worden in het najaar van 2020 uitgerold.NetwerkMaar de grootste hefboom zit in meer en betere fietsverbindingen, voetpaden en trage wegen. Daarom zetten we er voluit op in. Samen met de medewerkers van de gemeente en onze coalitiepartner.We zijn gestart met het regelmatig vegen en grasvrij maken van voet- en fietspaden. Dat verhoogt onmiddellijk het comfort en geeft een beeld waar dringende herstellingen moeten gebeuren. Kleinere herstellingen voeren we met de gemeentelijke technische dienst uit. Grote reparaties worden met een externe aannemer ingepland.Met ons plan willen we een beter netwerk van fiets- en voetpaden aanleggen zodat de Huldenbergenaar (groot en klein) een veilig en kwalitatief alternatief voor de wagen heeft.