Vliegtuigen boven Huldenberg

30 Juni 2024

Vliegtuigen boven Huldenberg

Vliegtuigen boven Huldenberg, lig jij ervan wakker? Op 29 maart leverde minister Demir een nieuw milieuvergunning voor de luchthaven van Zaventem. Dit dossier vraagt een delicate evenwichtsoefening tussen economie en volksgezondheid. Johan Sluys, vrijwilligersverantwoordelijke Groen Huldenberg, volgt de impact voor Huldenberg van nabij op en legt zijn oor te luisteren bij vzw Milieusteunpunt Huldenberg. 

Onze luchthaven wordt als een belangrijke motor van onze economie aanzien. Het economisch gewicht is nochtans niet zo groot als men zou denken. Brussels Airport Company is voor 73 % in eigendom van buitenlandse investeerders. Bovendien is Brussels Airlines opgegaan in het Duitse Lufthansa. Daardoor ligt het belang voor onze regio in de werkgelegenheid: er werken momenteel bijna 30.000 mensen.

Dit economisch goed moet afgewogen worden t.o.v. de volksgezondheid. Er is de luchtvervuiling, maar lawaai brengt volgens de Bond Beter Leefmilieu de meeste schade toe. Geluidshinder van vliegtuigen kan volgens de Hoge Gezondheidsraad leiden tot slaapverstoring, leerachterstand, hoge bloeddruk en depressie. 

Door de nieuwe milieuvergunning van Minister Demir zullen er proportioneel meer vliegtuigen boven Huldenberg worden geleid. Een billijke verdeling dringt zich nochtans op. Wat de klimaatimpact betreft, realiseert de luchtvaart als enige sector nog geen daling van CO2-uitstoot. Ook hier dringen zich strengere normen op: in Schiphol en Heathrow liggen de drempels voor uitstoot én lawaai al een stuk hoger dan bij ons. 

Als Groene partij willen wij ook hier een meer leefbare omgeving tot stand brengen. Vzw milieusteunpunt Huldenberg volgt dit dossier al jaren op, waarvoor onze dank!