Veilig verkeer voor elke weggebruiker

16 November 2020

Veilig verkeer voor elke weggebruiker

(Foto: toekomstig schepen Hanne Van Laer en schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Luc Robijns bij de fietsstraat Dreefstraat)   Vlaanderen stuurt aan op een modal shift van 60/40 waarbij op termijn maximaal 60 procent van de verplaatsingen met de wagen gebeurt en minstens 40 procent te voet, met de fiets, de trein, de bus of deelsystemen. Zo krijgen we de files onder controle, verminderen we de luchtvervuiling en verbeteren we de verkeersveiligheid voor jong en oud. Daar willen we aan werken. Waar we voor gaanAls bestuurspartij streeft Groen naar een leefbaar en veilig Huldenberg met meer aandacht voor voetgangers, (elektrische) fietsers, openbaar vervoer en deelsystemen. In de Vervoerregioraad Leuven zorgen we voor goede en snelle busverbindingen. Elektrische fiets- en autodeelsystemen worden vanaf het najaar van 2020 uitgerold. De grootste hefboom zit in meer en betere fietsverbindingen, voetpaden en trage wegen. Daarom zetten we daar voluit op in. Realisaties 2020-2021De Dreefstraat is nu een fietsstraat en de fietspaden langs de Peuthystraat kregen een nieuwe toplaag. De Potterstraat en Steenbeekstraat werden prachtig heraangelegd, inclusief comfortabele fietspaden. Na de rioleringswerken aan de Wofshaegen worden enkele kilometers geasfalteerde fietspaden gepland. Langs de N253 in Neerijse en Loonbeek worden dit jaar stroken voet- en fietspaden hersteld of aangelegd. De Leuvensebaan en meer staan op de planning.Stap voor stap werken we een historische achterstand weg. Zo willen we de iedereen een veilig en kwalitatief alternatief voor de wagen bieden.