Succesvol 2020 broedseizoen voor huiszwaluwen in Huldenberg

10 November 2020

Succesvol 2020 broedseizoen voor huiszwaluwen in Huldenberg

In april 2020 hebben we aan het Huldenbergs gemeentehuis en het sociaal huis ’t Pijlijser kunstnesten voor de huiszwaluw geplaatst. Deze vogelsoort heeft het moeilijk in ons land. "Het duurde niet lang voordat de huiszwaluwen deze nieuwe nestgelegenheid ontdekt hebben", vertelt schepen van milieu Luc Robijns (foto), "Vooral de nesten aan 't Pijlijser zijn erg gegeerd. Aan het gemeentehuis zelf werden de kunstnesten dit jaar nog niet in gebruik genomen. Maar laten we erop vertrouwen dat daar volgend jaar verandering in komt. Als koesterbuur geven we de huiszwaluw extra aandacht in ons biodiversiteitsbeleid." OnderzoekEen groep studenten van de KULeuven heeft in september alle nieuwe kunstnesten onderzocht en daaruit bleek dat in dit eerste jaar al 6 van de 18 kunstnesten in gebruik waren. Een mooi en veelbelovend resultaat. In de  analyse van de studenten lezen we nog het volgende:De afstand tot het dichtstbijzijnde reeds bestaande nest is het belangrijkste element om de kans op ingebruikname te voorspellen: naarmate kunstnesten verder verwijderd hangen van bestaande nesten, neemt de kans op succes drastisch af.Een andere variabele die een kleiner, maar eveneens duidelijk effect heeft, is de afstand tussen het nest en de dakgoot: hoe kleiner die afstand, hoe meer kans op succes.Uit de analyse komt ook naar voor dat het reeds aanwezig zijn van natuurlijke nesten op de gevel waarschijnlijk ook een positief effect heeft. De oriëntatie van de gevel heeft met grote waarschijnlijkheid een impact op de kans op ingebruikname. Gevels die naar het noordwesten (of ruimer: het westen tot noordoosten) zijn georiënteerd, lijken de grootste kans op succes te hebben, terwijl zuidoost georiënteerde nesten minder succesvol zijn. ToekomstDe huiszwaluwen zijn nu (november 2020) vertrokken naar hun overwinteringsgebied in tropisch Afrika. Vanaf april 2021 verwachten we de huiszwaluwen terug om te broeden. Hopelijk zien we ze dan weer rond het gemeentehuis en 't Pijlijser vliegen. Niet alleen mooi om te zien, maar ook nuttig aangezien huiszwaluwen massaal veel vliegende insecten (vooral muggen) eten. Met Groen Huldenberg kijken we er alvast naar uit. Stap voor stap gaan we via ons beleid voor meer biodiversiteit. Dit project heeft de gemeente Huldenberg samen met Regionaal Landschap Dijleland in de steigers gezet. Meer info vind je op de Zwaluwen in Nesten pagina en via deze RLD Facebook post. #werkmakenvanbiodiversiteit#degoedekantop in #huldenberg