Ontharding en vergroening van Gemeenteplein

19 Juni 2024

Ontharding en vergroening van Gemeenteplein

Na een burgerparticipatietraject en een ontwerpwedstrijd i.s.m. het  team Vlaams Bouwmeester krijgt het Gemeenteplein een groene metamorfose.

Verharding maakt plaats voor bomen, groen, water en speelruimte. 

Het plein wordt een frisse ontmoetingsplek waar jong en oud kunnen genieten. Extra zitjes nodigen uit om te ontspannen of te kletsen. Het flexibel ontwerp zorgt voor voldoende parkeergelegenheid achter het gemeentehuis, ruimte voor evenementen en de wekelijkse markt.

Deze transformatie maakt van het Gemeenteplein een kloppend hart voor Huldenberg: groen, levendig en met aandacht voor zowel mens als milieu. Half oktober wordt gestart met rioleringswerken in de straten van het centrum en heraanleg van het Gemeenteplein. De werkzaamheden zullen ongeveer 18 maanden duren. 

De ontharding en vergroening van het Gemeenteplein met de afkoppeling van de bronwaterpomp van de riolering vormt één van de vier pilootprojecten van het project ‘(Her)bronnen in de Brabantse Wouden’. ​
​De gemeente Huldenberg kreeg hiervoor van de Vlaamse overheid een subsidie van 747.584,05 euro. Daarnaast draagt de provincie Vlaams-Brabant bij aan de realisatie van een bufferzone voor het bronwater.

Binnen het Strategisch project Walden blijft Huldenberg met Bertem, Leuven en Oud-Heverlee samenwerken rond grotere lokale projecten en robuuste verbindingslandschappen. Naast de ontharding en vergroening van het Gemeenteplein haalden we binnen dit samenwerkingsverband ook subsidies binnen voor de ontwikkeling van een bronloop en waterspeelplek in Neerijse. Walden ondersteunde ons eveneens bij de uitwerking van een toekomstvisie voor Neerijse via een succesvol participatietraject. 

De gemeenteraad diende een aanvraag in voor een verlenging van dit Strategisch project bij de Vlaamse overheid. Bij goedkeuring komen projecten in de andere deelgemeenten aan bod. Groen blijft zich immers inzetten voor leefbare dorpskernen!