Leefbare dorpskern: Ottenburg heeft een plan

14 April 2024

Leefbare dorpskern: Ottenburg heeft een plan

Groen Huldenberg deelt de ambitie om van Ottenburg het mooiste dorp van Vlaanderen te maken. En natuurlijk ook van Loonbeek, Sint-Agatha-Rode, Neerijse en Huldenberg. Een uniek klavertje vijf!

De gemeenteraad van november 2023 keurde het masterplan voor de dorpskernvernieuwing van Ottenburg goed. De selectie als een
van de zeven Leefbuurten leverde Ottenburg de begeleiding op van het Team Vlaams Bouwmeester en een reeks externe deskundigen.
Het plan omvat een ruimtelijke ontwikkelingsvisie met aandacht voor huidige en toekomstige activiteiten en voorzieningen, wonen,
mobiliteit en vergroening. De totstandkoming ervan verliep in nauw overleg met de inwoners, handelaars en de dorpsraad via
verschillende participatiemomenten. Bij deze een woord van dank voor de leden van de dorpsraad en alle mensen die hieraan hebben
meegewerkt. 
De eerste realisaties, zoals de dorpstuin met speeltuigen en veel ontmoetingsruimte, de nieuwe chirolokalen en aangepaste
verkeersmaatregelen rond de school zijn al in uitvoering. Groen heeft veel goesting om hieraan verder te werken.