Huldenberg start met autodelen. e-Autodelen!

01 Oktober 2020

Huldenberg start met autodelen. e-Autodelen!

We lanceren een ambitieus autodeelplatform. De gemeente Huldenberg heeft twee electrische wagens aangekocht die via het deelsysteem van Stapp.in kunnen gebruikt worden. De wagens krijgen vanaf 1 oktober 2020 een vaste standplaats op het Gemeenteplein. Nadat je de app hebt gedownload, maak je een account aan en kan je een wagen reserveren. Een tegoed van 35 Euro krijg je als nieuwe gebruiker automatisch cadeau (tijdelijk). Dit tegoed kan je meteen gebruiken voor een rit. Schepen van Mobiliteit Luc Robijns (Groen): “Het lokaal bestuur van Huldenberg engageert zich in het kader van het Burgemeesterconvenant tot een belangrijike CO2-reductie. Om die doelstelling te bereiken hebben we een klimaatactieplan opgesteld. Daarin staan ambities op het vlak van duurzame en gedeelde mobiliteit.Zo zetten we in op meer en betere fietsinfrastructuur, minder autokilometers, op deelmobiliteit (auto en fiets) en op het verduurzamen van het eigen wagenpark. Waarom onze wagens geen tweede leven geven naast het gebruik door onze gemeentelijke medewerkers? Zo groeide het idee om een electrische personenwagen en een electrische minibus via een deelsysteem ter beschikking te stellen van onze inwoners.” Er is eveneens een e-deelauto in Neerijse beschikbaar via de Testrijders (een project van de Bond Beter Leefmilieu). Meer info vind je op de Testrijders site.