Herbronnen in de Brabantse Wouden

27 Februari 2023

Herbronnen in de Brabantse Wouden

Dank zij het project ‘Herbronnen in de Brabantse Wouden’ verdwijnt bronwater niet langer in de riolering. Zo wapenen we ons tegen de droogte.

Het project ‘Herbronnen in de Brabantse Wouden’ is een pilootproject. Het omvat de heraanleg van het centrumplein in Huldenberg, de inrichting van een bronloop in de Beekstraat in Neerijse, de herwaardering van bron Pier Slot in Sint-Joris-Weert en het herstel van 2 bronlopen in Terlanen.
Kostbaar bronwater wordt niet meer zomaar afgevoerd naar riolering, maar zal terug in beekjes stromen en de Dijle en haar zijriviertjes voeden. Er zal weer meer water in de bodem sijpelen, om zo de ondergrondse watervoorraden aan te vullen. Bovendien kan het water een rol spelen bij het creëren van ontmoetings- en speelplekken. 
Tot slot wordt er ingezet op de inventarisatie van de bronnen om dit waardevolle water ook op andere plaatsen in de toekomst aan te wenden in de strijd tegen de droogte.
Dankzij Strategisch Project WALDEN en de ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant en ANB haalden we meer dan een miljoen euro Vlaamse subsidies binnen.
Het herstellen van bronnen binnen het Walden project is een eerste waardevolle stap binnen de ambitieuze waterherstelaanpak van de Brabantse Wouden. Hiermee investeren we in een duurzame toekomst. 
Meer info en ook de ROB TV reportage via