Duurzame nieuwe basisschool voor Loonbeek. Leerlingen, leefbaarheid en milieu staan centraal.

17 Januari 2021

Duurzame nieuwe basisschool voor Loonbeek. Leerlingen, leefbaarheid en milieu staan centraal.

Vanaf maart 2021 start in Loonbeek de bouw van de nieuwe basisschool (wijkafdeling van GBS Den Elzas van Huldenberg). De school komt op dezelfde locatie als de huidige school die wordt afgebroken.Het nieuwe innovatieve gebouw wordt opgetrokken in houtskeletbouw en is duurzaam en energiezuinig. Leerkrachten en leerlingen werden nauw betrokken bij de plannen.Met een nieuwe school wil het gemeentebestuur de dynamiek en de leefbaarheid van deelgemeente Loonbeek verder ondersteunen. De ontwerpers streven een aangename leef- en leeromgeving na die goed is ingepast in de dorpskern. De ruimtes zijn 100% functioneel en er gaat ook veel aandacht naar milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en energiezuinigheid. Het resultaat wordt een nagenoeg energieneutraal gebouw. In juni 2020 keurde de gemeenteraad de gunningsleidraad goed voor de bouw. Nu de gunningsprocedure achter de rug is, zal de aannemer alles in het werk stellen om de werken zo snel mogelijk op te starten. Doel is dat het gebouw instapklaar is tegen 1 september, de start van het nieuwe schooljaar. Groen schepenen Hanne Van Laer (welzijn en gezondheid) en Luc Robijns (milieu en klimaat) zijn enthousiast over de creatieve invulling van open en overdekte, verharde en onverharde speelruimtes en de flexibele inrichting van de binnenruimte. Hier zal met plezier geleefd, gespeeld en geleerd worden.Erg tevreden zijn ze ook over het materiaalgebruik zoals hout als duurzaam bouwmateriaal, niet schadelijke verven voor een gezond binnenklimaat en een groot groendak. Daarenboven werd beslist om voor de nieuwe Loonbeekse basisschool een E-peil van E35 na te streven niettegenstaande Vlaanderen voor schoolgebouwen een E-peil van E55 vooropstelt. Deze energiezuinige school draagt dus zeker bij tot de realisatie van de gemeentelijke leefmilieu- en klimaatambities.Stap voor stap bouwen we zo verder aan leefbare dorpen.   https://www.huldenberg.be/loonbeek-krijgt-nieuwe-energieneutrale-school