Denk mee over mobiliteit in Huldenberg en de regio

22 Oktober 2020

Denk mee over mobiliteit in Huldenberg en de regio

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Vlaanderen richtte de vervoerregio’s op om de gemeenten een kader te bieden waarbinnen ze samen kunnen werken aan mobiliteitsuitdagingen.  Huldenberg behoort tot de Leuvense Vervoerregio. Deze telt 31 steden en gemeenten en is één van de 15 vervoerregio’s in Vlaanderen. Vervoerregio Leuven staat voor de enorme uitdaging om doelstellingen te formuleren om zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en duurzame ruimtelijke ordening. Het is niet de bedoeling om een theoretisch plan uit te werken zonder voeling met de realiteit. De suggesties, visies, en bekommernissen van inwoners zijn essentieel in het hele proces. Surf naar vervoerregioleuven.be en denk mee na over mobiliteitsuitdagingen- en oplossingen in onze regio. Groen Huldenberg nodigt inwoners die hun mobiliteitsproblemen, -noden of -wensen willen delen, de online bevraging in te vullen. De antwoorden op deze vragen bepalen mee de speerpunten van het mobiliteitsplan van de Vervoerregio Leuven. Deel je mening over mobiliteit in Huldenberg en onze regio. Vul de online bevraging in!   Groen schepen Luc Robijns vertegenwoordigt onze gemeente in de Vervoerregioraad Leuven. Je kan hem steeds bereiken via [email protected].