Burgerparticipatie in Huldenberg. Stand van zaken.

25 Januari 2021

Burgerparticipatie in Huldenberg. Stand van zaken.

ParticipatieHet Decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke gemeente en elk OCMW dienen de nodige initiatieven te nemen om de participatie met de burgers te bevorderen. Het gemeentebestuur van Huldenberg, waar Groen deel van uitmaakt, is begin 2019 onmiddellijk van start gegaan met het concretiseren van deze opdracht. De bestuursploeg is absoluut overtuigd van de meerwaarde van betrekken van burgers bij het beleid. Er werd dus samen met inwoners nagedacht over de doorstart van bestaande raden, het organiseren van burgerparticipatie-trajecten, de rol van de administratie en de politiek mandatarissen, de interne organisatie van participatieraden, de interactie met het bestuur enz. Begin 2021 kunnen we stellen dat we reeds een mooi traject hebben afgelegd. De reacties van betrokken burgers zijn ook positief. ConcreetHoe krijg je als inwoner van Huldenberg inspraak in het beleid? Dat staat uitgetekend in het participatiereglement dat in april 2020 groen licht kreeg van de gemeente- en OCMW-raad. Dat reglement kwam er niet zomaar: na een publieke oproep adviseerden de dertien leden van de allereerste Paraadt - de Paraadt Participatiereglement - het lokaal bestuur over kwesties als de genderverhouding, de rol van mandatarissen of gemeenteambtenaren, de vergaderfrequentie… De weg ligt nu open voor verschillende participatieve trajecten: van de doorstart van de bestaande adviesraden (cultuur, sport en jeugd) en dorpsraden tot nieuwe initiatieven zoals burgerpanels rond mondiaal beleid en fairtrade, milieu en natuur of de vergroening en ontharding van het centrum van Huldenberg.  Het voorbije jaar zijn zo meer dan 10 Paraadt initiatieven van start gegaan. Groen Huldenberg is erg tevreden met deze vlotte start. De directe samenwerking met burgers geeft nieuwe inzichten om tot toekomstig beleid te komen. Tegelijkertijd kunnen voorstellen intensief afgetoetst worden.De dynamiek van de betrokken burgers is groot en werkt motiverend om als bestuur nog een tandje bij te steken. Een up to date overzicht van alle Paraadt participatietrajecten vind je op de site van de gemeente Huldenberg of Paraadt. Regelmatig verschijnen daar ook de oproepen voor nieuwe trajecten. Hou deze pagina dus in het oog! Zelf aan de slagWens je zelf participatie rond een bepaald thema of project op te starten? Dat kan! - Raadpleeg vooraf het participatiereglement of - neem contact op met de Huldenbergse participatieambtenaar ([email protected]) of - contacteer een van de Groen schepenen Hanne Van Laer of Luc Robijns.