01 jan 2019

Luc Robijns

schepen van mobiliteit, milieu, klimaat en duurzaamheid, verkeersveiligheid, trage wegen, werken in eigen beheer, wonen, Noord- Zuid, Ict

 

Op 14 oktober 2018 is Luc Robijns kandidaat voor de gemeenteraad van Huldenberg en voor de provincieraad van Vlaams-Brabant.
Vlaams-Brabant en Huldenberg hebben meer dan ooit nood aan groene bestuurders. Daar wil Luc verder deel van uitmaken.

Luc Robijns woont sinds 2003 met zijn gezin in Loonbeek (Huldenberg). Hij is bedrijfsleider. In 2006 startte zijn engagement bij Groen. Hij was OCMW-raadslid en gemeenteraadslid. In 2012 kwam hij in de Vlaams-Brabantse provincieraad en werd de eerste gedeputeerde voor Groen. Hij was mee de grondlegger van het provinciale klimaatplan Vlaams-Brabant Klimaatneutraal 2040, waar Huldenberg zich bij aansloot. Daarnaast is hij de pleitbezorger voor meer en betere natuur in onze provincie. Zo ondersteunt hij onvoorwaardelijk grote gebiedsgerichte natuurprojecten zoals de Doode Bemde, de Groene Vallei - Midden-Brabant en de Grote Getevallei.

Luc kan terugblikken op jarenlange ervaring als succesvol ondernemer en op beleidservaring op provinciaal niveau.

‘In Huldenberg wil ik voor de komende legislatuur inzetten op drie prioriteiten. Betaalbaar wonen voor jonge starters en sociale doelgroepen, veilige mobiliteit naar en rond scholen, woonzorgcentra en het Centrum Ganspoel en meer aandacht voor klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit in alle beleidsdomeinen. Provinciaal zal ik verder werk maken van de uitrol van het klimaatplan Vlaams-Brabant Klimaatneutraal 2040, meer en betere natuur, meer en veilige fietspaden en eveneens betaalbare woningen voor jonge starters.

In Huldenberg is hij ervan overtuigd dat de mix van ervaren raadsleden en de inhoudelijke verrijking binnen de verjongde ploeg een garantie zijn voor de juiste klemtonen in het toekomstig beleid. ‘We willen niet enkel bezig zijn met de uitdagingen van vandaag. Beleid is meer dan beheren van wat is. Een positieve toekomstvisie ontwikkelen en stap voor stap realiseren is wat ons drijft. We hebben de expertise en de juiste mensen om mee in de meerderheid het beleid te kunnen bepalen.’

Provinciaal wil hij samen met huidig gedeputeerde Tie Roefs en een sterke fractie de garantie vormen voor de realisatie van de aangehaalde prioriteiten: de verdere uitrol van het klimaatplan, meer en betere natuur, meer en veilige fietspaden en betaalbare woningen voor jonge starters.

In het verleden leidde hij enkele ondernemingen, waaronder het communicatiebureau LUON en het marketing automatiseringsplatform EmailGarage. Hij was mede-oprichter van Ello Mobile. ‘Dat is een telecomoperator, die haar winst schenkt aan een goed doel gekozen door de klanten’, verduidelijkt Luc. ‘Sinds 2015 adviseer en help ik bedrijven en jonge ondernemers (startups) bij het realiseren van hun ambities.’

Voor de gemeenteraadsverkiezingen is Luc Robijns lijsttrekker in Huldenberg.

Voor de provincieraadsverkiezingen in Vlaams-Brabant is hij mede-lijstduwer op plaats 15 voor het kiesarrondissement Leuven.

Facebook Luc Robijns

Facebook Luc Robijns2018

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.