01 jan 2019

Luc Robijns - schepen

schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid, milieu, klimaat en duurzaamheid, trage wegen, werken in eigen beheer, wonen, mondiaal beleid en ICT & digitalisering

 

Luc Robijns woont sinds 2003 met zijn gezin in Loonbeek (Huldenberg). Hij is bedrijfsadviseur en begeleider van start-ups. In 2006 startte zijn engagement bij Groen. Hij was OCMW-raadslid en gemeenteraadslid. In 2012 kwam hij in de Vlaams-Brabantse provincieraad en werd de eerste gedeputeerde voor Groen. Hij was mee de grondlegger van het provinciale klimaatplan Vlaams-Brabant Klimaatneutraal 2040, waar Huldenberg zich bij aansloot. Daarnaast is hij de pleitbezorger voor meer en betere natuur in onze provincie. Zo ondersteunt hij onvoorwaardelijk grote gebiedsgerichte natuurprojecten zoals de Doode Bemde, de Groene Vallei - Midden-Brabant en de Grote Getevallei.

Luc kan terugblikken op jarenlange ervaring als succesvol ondernemer en op beleidservaring op provinciaal niveau. Sinds 2019 is hij schepen in Huldenberg.

‘In Huldenberg wil ik tijdens deze legislatuur inzetten op drie prioriteiten. Betaalbaar wonen voor jonge starters en sociale doelgroepen, veilige mobiliteit naar en rond scholen, woonzorgcentra en het Centrum Ganspoel en meer aandacht voor klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit in alle beleidsdomeinen.'

Luc is ervan overtuigd dat de mix van ervaren raadsleden en de inhoudelijke verrijking binnen de verjongde ploeg een garantie zijn voor de juiste klemtonen in het toekomstig beleid. ‘We willen niet enkel bezig zijn met de uitdagingen van vandaag. Beleid is meer dan beheren van wat is. Een positieve toekomstvisie ontwikkelen en stap voor stap realiseren is wat ons drijft. We hebben de expertise en de juiste mensen om mee in de meerderheid het beleid te kunnen bepalen.’

In het verleden leidde hij enkele ondernemingen, waaronder het communicatiebureau LUON en het marketing automatiseringsplatform EmailGarage. Hij was mede-oprichter van Ello Mobile. ‘Dat is een telecomoperator, die haar winst schenkt aan een goed doel gekozen door de klanten’, verduidelijkt Luc. ‘Sinds 2015 adviseer en help ik bedrijven en jonge ondernemers (startups) bij het realiseren van hun ambities.’

 

Facebook Luc Robijns

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.