Gerda Vandenplas

Gerda Vandenplas

Gerda Vandenplas - gemeenteraadslid

Gerda Vandenplas is studieverpleegkundige op de dienst digestieve oncologie in het UZ Gasthuisberg. Ze begon haar carrière bij het Wit-Gele Kruis en werkte nadien in het RVT Ter Meeren. Voor Sp.a was Gerda twee legislaturen schepen. Van 1997 tot 2000 had ze de bevoegdheden sociale zaken, jeugd, sport en burgerlijke stand. Van 2006 tot 2012 was ze opnieuw verantwoordelijk voor sociale zaken en jeugd. Ze kreeg er toen ook senioren, gezondheid en gelijke kansen bij. Sinds 2013 is zij gemeenteraadslid.

Als schepen kan Gerda een mooie lijst prestaties voorleggen. Ze startte de naschoolse kinderopvang en de sport- en speelpleinwerking op. Onder haar bevoegdheid kwamen de senioren- en gezondheidsraad tot stand. Zij gaf het startschot voor het 10.000 stappen-project en realiseerde speelterreinen achter De Kronkel, waaronder sportvelden voor volleybal en petanque.

Het was tevens Gerda die in Huldenberg de eerste energiebesparende maatregelen lanceerde via ‘Samen sterker’, zoals samenaankoop van energie, isolatie, en zonnepanelen en de groene lening. Zij lanceerde ook de mammobiel en fruit en water op de gemeentescholen. ‘Ik vond het eveneens belangrijk dat kinderen vaardigheden leren als reanimatie (6de leerjaar) en omgaan met de dode hoekspiegel (5de en 6de leerjaar).

‘Mijn speerpunten voor de komende zes jaren zijn gezondheid, welzijn, dierenwelzijn, milieu, verkeersveiligheid en betaalbaar wonen’, zegt Gerda. ‘Als verruimingskandidaat van Sp.a schaar ik mij dan ook achter de ‘groene’ thema’s die op een leefbaar Huldenberg mikken, zoals duurzame en veilige mobiliteit, participatief besturen en meer aandacht voor mantelzorg en dierenwelzijn.’

Gerda was schepen van januari 2019 tot december 2020.

Gerda Vandenplas

Gerda Vandenplas is studieverpleegkundige op de dienst digestieve oncologie in het UZ Gasthuisberg. Ze begon haar carrière bij het Wit-Gele Kruis en werkte nadien in het RVT Ter Meeren. Voor Sp.a was Gerda twee legislaturen schepen. Van 1997 tot 2000 had ze de bevoegdheden sociale zaken, jeugd, sport en burgerlijke stand. Van 2006 tot 2012 was ze opnieuw verantwoordelijk voor sociale zaken en jeugd. Ze kreeg er toen ook senioren, gezondheid en gelijke kansen bij. Sinds 2013 is zij gemeenteraadslid.

Als schepen kan Gerda een mooie lijst prestaties voorleggen. Ze startte de naschoolse kinderopvang en de sport- en speelpleinwerking op. Onder haar bevoegdheid kwamen de senioren- en gezondheidsraad tot stand. Zij gaf het startschot voor het 10.000 stappen-project en realiseerde speelterreinen achter De Kronkel, waaronder sportvelden voor volleybal en petanque.

Het was tevens Gerda die in Huldenberg de eerste energiebesparende maatregelen lanceerde via ‘Samen sterker’, zoals samenaankoop van energie, isolatie, en zonnepanelen en de groene lening. Zij lanceerde ook de mammobiel en fruit en water op de gemeentescholen. ‘Ik vond het eveneens belangrijk dat kinderen vaardigheden leren als reanimatie (6de leerjaar) en omgaan met de dode hoekspiegel (5de en 6de leerjaar).

‘Mijn speerpunten voor de komende zes jaren zijn gezondheid, welzijn, dierenwelzijn, milieu, verkeersveiligheid en betaalbaar wonen’, zegt Gerda. ‘Als verruimingskandidaat van Sp.a schaar ik mij dan ook achter de ‘groene’ thema’s die op een leefbaar Huldenberg mikken, zoals duurzame en veilige mobiliteit, participatief besturen en meer aandacht voor mantelzorg en dierenwelzijn.’

Gerda was schepen van januari 2019 tot december 2020.