01 jan 2019

Hanne Van Laer - gemeenteraadslid

gemeenteraadslid, fractieleider Groen Huldenberg

Hanne Van Laer werkt als ergotherapeut in het Buitengewoon Secundair Onderwijs en is de oprichter van Casa Magnolia, een organisatie die gezinnen met een kind met een levensbedreigende aandoening ondersteunt. Zij is de mama van vier jonge kinderen.

Als moeder en als dagelijkse fietser is zij bezorgd over de verkeersveiligheid in Huldenberg. ‘Ik wil graag mee nadenken over haalbare maatregelen om meer mensen op de fiets te krijgen en om ons dorp wat fietsvriendelijker te maken, vooral in de schoolomgeving.’

Hanne heeft een mateloze interesse voor alles wat te maken heeft met (bak)fietsen en is lid van de Ouderraad van de Bolster. Zij wil kwalitatief onderwijs op maat van de gemeente en pleit voor nog meer verkeersveiligheid in de omgeving van scholen.

Reacties