Strategisch project WALDEN. Werken aan ruimtelijke uitdagingen. Hefboom voor meer natuurverbindingen.

13 Januari 2021

Strategisch project WALDEN. Werken aan ruimtelijke uitdagingen. Hefboom voor meer natuurverbindingen.

De Vlaamse regering keurde het strategisch project WALDEN goed en steunt het met een subsidie van 300.000€ over de periode 2021-2023.Het project is een initiatief van de gemeenten Oud-Heverlee, Huldenberg, Bertem en stad Leuven met ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap voor Natuur en Bos. Groen schepenen Hanna Van Steenkiste (Oud-Heverlee) en Luc Robijns (Huldenberg) zijn mee de drijvende kracht van deze projectaanvraag.Walden sluit aan bij het grotere project van de Brabantse Wouden. De komende jaren zal oa gewerkt worden aan belangrijke verbindingen in de open ruimte, de herbestemming van verlaten groeves en verontreinigde bedrijventerreinen, het verder realiseren van trage wegen-netwerken, het inrichten van onthaalpoorten en het versterken van de landbouw op het landbouwplateau.Door het project, kunnen de vier bosrijke gemeenten Oud-Heverlee, Bertem, Huldenberg en Leuven onder meer toeristisch aantrekkelijker worden, maar ook klimaatrobuuster en landschappelijk authentieker.De projectpartners slaan drie jaar lang de handen in elkaar om samen met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid de open ruimte tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van de Dijle, de Laan, de IJse en de Voer te versterken. Dit gebeurt via een strategisch project, waarmee de Vlaamse overheid de gewenste ruimtelijke structuur voor Vlaanderen wil realiseren. Dit strategisch project luistert naar de naam WALDEN, wat staat voor ‘Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken’. Het is meteen ook een knipoog naar het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Thoreau uit 1854 die zich twee jaar in de bossen terugtrok en een inspirerend pleidooi voor een betere, meer natuurlijke samenleving schreef.