Huldenberg bleef in 2019 kampioen afvalsorteren. Welke impact heeft corona?

15 Mei 2020

Huldenberg bleef in 2019 kampioen afvalsorteren. Welke impact heeft corona?

Huldenberg blijft sorteerkampioenMet 92 kg restafval per persoon, mogen Vlaams-Brabanders zich terecht ‘sorteerkampioen’ noemen. Sorteerkampioen van Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten. Dat de Huldenbergenaar in deze kopgroep slechts 69 kg restafval per persoon voortbrengt, is dan ook een uitmuntend resultaat. Dat verdient een dikke proficiat. Op de infografiek in bijlage lees je over de verdeling in Huldenberg van de andere afvalfracties. OVAM geeft aan dat het gemiddelde in Vlaanderen op 145 kg restafval per persoon ligt. Zo’n 74% wordt in Vlaams-Brabant selectief ingezameld voor hergebruik, compostering of recyclage. Ook hiermee scoren we in onze regio hoger dan het Vlaams gemiddelde van 69%. Voor de inzameling van huishoudelijk afval en het beheer van het recyclagepark werkt Huldenberg samen met het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf. Meer informatie over oa de verdeling van de afvalfracties in gans Vlaams-Brabant vind je in het jaarverslag 2019. Welke invloed heeft corona op ons sorteergedrag in 2020?De maatregelen omwille van de coronacrisis hebben een impact op de afvalsoorten en hoeveelheden opgehaald aan huis en ingezameld op de recyclageparken. Door de hogere thuisconsumptie, stegen de hoeveelheden duidelijk t.o.v. 2019: ongeveer 18% meer voor gft, 11% meer voor huisvuil, 10 % meer voor pmd, 25% meer voor de roze zak en 1% meer voor papier&karton. Ook de glasbollen werden druk bezocht: nu de cafés en restaurants gesloten zijn, drinken de mensen thuis een glaasje meer. Dat leidt gemiddeld tot 34% meer glas in de glasbollen en bij glasbollen in de buurt van supermarkten zelfs tot 80% meer.Maar we blijven consequent sorteren, en dat is positief.