Geef mee vorm aan Fair Trade en Mondiaal Beleid in Huldenberg. Participatie en actie gegarandeerd.

29 April 2020

Geef mee vorm aan Fair Trade en  Mondiaal Beleid in Huldenberg. Participatie en actie gegarandeerd.

De komende jaren willen we werk maken van een mondiaal beleid en zullen we de fair trade ambities aanscherpen. Het spreekt voor zich dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) ons hierbij zullen leiden.Via de Paraadt Mondiaal Beleid en Fair Trade wenst het bestuur hierover in dialoog te gaan met inwoners, verenigingen en het middenveld. Hoe je kan deelnemen, lees je verder.Doel is om in overleg tot adviezen te komen rond mondiale thema's zoals fair trade, globalisering, klimaat, migratie en ontwikkelingssamenwerking (noodhulp en projectsteun). Maar ook lokaal willen we werken rond duurzaam ondernemen, korte keten, lokale producten, ...  Met Groen koesteren we bovendien de ambitie om een heuse voedselstrategie voor Huldenberg uit te tekenen (en uit te voeren!). Daarbij zullen we aandacht hebben voor alle aspecten van de voedingsketen zoals productie, consumptie, verwerking en distributie. Concreet kan er bijvoorbeeld gewerkt worden rond een kortere voedselketen, een duurzame productie en consumptie van voeding, de creatie van sociale meerwaarde rond voedingsinitiatieven, vermijden van voedselverlies en hergebruik van voedselafval. Aan ons als burgers om aan te vullen, prioriteiten te stellen, te adviseren aan het bestuur en zelf (eventueel) de handen uit de mouwen te steken. Zin om je te engageren en actief mee na te denken? Meld je dan aan voor de Paraadt Mondiaal Beleid en Fair Trade via deze link. Schepen Luc Robijns heeft alvast een budget gereserveerd in de meerjarenplanning om een en ander ook te ondersteunen.