Een dorpsschool voor iedereen

08 Mei 2018

Een dorpsschool voor iedereen

Het gemeentebestuur kan zijn scholen actiever promoten bij de plaatselijke bevolking.

Al meer dan twintig jaar trekt GBS De Letterboom in Ottenburg leerlingen van buiten de gemeente en zelfs buiten het Vlaamse Gewest aan. De toeloop van Franstaligen heeft diverse redenen. De school levert goed onderwijs en Franstalige ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen Nederlands leren. Er is ook het GOK-decreet, dat scholen met een uitgesproken homogene populatie Ewilt vermijden en een sociale mix beoogt.

taalgrensgemeenten. Te veel Nederlandstaligen uit Ottenburg en Sint-Agatha Rode kiezen voor een andere school, zelfs buiten de gemeente. Het overwicht van Franstaligen, vooral in Ottenburg, heeft als effect dat Nederlandstaligen er zich niet altijd thuis voelen. De vraag is nu hoe de school meer kinderen uit de gemeente kan aantrekken.

Het antwoord is een meersporenbeleid. Het gemeentebestuur kan zijn scholen actiever promoten bij de plaatselijke bevolking. Tevens kunnen via een correcte aanmeldingsprocedure kinderen uit de gemeente voorrang krijgen, zonder anderstaligen uit te sluiten. En, Huldenberg moet als taalgrensgemeente bij de Vlaamse overheid pleiten voor meer taalondersteuning.

Voor Groen gaat dit gepaard met het bepalen van een maximumcapaciteit per vestiging op basis van de draagkracht van het gebouw. Containerklassen zijn niet meer van deze tijd. Door het nieuwe gebouw in Sint-Agatha Rode zal een gezonde verschuiving tussen de vestigingen mogelijk zijn.

Dankzij deze maatregelen kunnen ouders - Nederlands- en anderstaligen - opnieuw positief kiezen voor De Letterboom. Op een termijn van negen jaar moeten de maximumcapaciteiten wel bereikt zijn. Dat zal beperkte invloed op het personeelsbestand hebben.

De Letterboom blijft zo een dorpsschool voor iedereen, met een correcte maximale bezetting in Ottenburg en Sint-Agatha Rode. Uitsluiting op basis van taal kan evenwel nooit de bedoeling zijn.

Groen is voorstander van dit decreet, maar waarschuwt voor nadelige effecten.