MOBILITEIT

24 Mei 2018

MOBILITEIT

Op alle lokale wegen past het doorgaand verkeer zich aan het leven op straat aan en niet omgekeerd: woonerf of zone 30 in woonwijken, 50 km per uur in de bebouwde kommen en 70 km per uur op drukke gewestwegen.

Onze steden en dorpskernen moeten opnieuw leefbaar worden. Groen doet dat door de centra autoluw of autovrij te maken. Op alle lokale wegen past het doorgaand verkeer zich aan het leven op straat aan en niet omgekeerd: woonerf of zone 30 in woonwijken, 50 km per uur in de bebouwde kommen en 70 km per uur op drukke gewestwegen.

We brengen het STOP-principe in de praktijk: eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en pas op de laatste plaats de personenwagen. Groen wil overal kwaliteitsvolle infrastructuur voor voetgangers en fietsers: een veilig fietsnetwerk, loopzones zonder gevaren, trage wegen die opnieuw gebruikt kunnen worden, … We investeren in meer en beter openbaar vervoer en leggen de nadruk op stiptheid, een hogere frequentie en meer reiscomfort. We zetten ook in op multimodaliteit (bijv. de combinatie fiets-trein) en nieuwe vormen van collectief vervoer, zoals deelfietsen of autodelen.

Als we wonen dichter bij werken, schoollopen en uitgaan brengen, verminderen we het aantal verplaatsingskilometers en moedigen we duurzame vervoersmodi aan. Wie kiest voor lokale economie met kortere afstanden tussen producent en consument, spaart heel wat (vracht)verplaatsingen uit.

We steunen gezinnen en bedrijven die resoluut kiezen voor minder autorijden en voor minder vervuilende voertuigen. We schaffen de verkeersbelasting af en met een slimme kilometerheffing kiezen we voor een veel eerlijker systeem: wie meer autorijdt, betaalt meer. De Europese uitstootnormen voor nieuwe voertuigen moeten veel strenger worden en er is nood aan strenge veiligheidsnormen voor voetgangers en fietsers.

Het verkeerssysteem moet ermee rekening houden dat mensen fouten maken. We koppelen veilige wegen en veilige voertuigen aan een efficiënt toezicht met een hogere pakkans en sneller geïnde boetes. Op die manier geeft Groen absolute prioriteit aan de bescherming van actieve weggebruikers. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel.