Actie rond onveilige N253 en schoolomgeving De Bolster onderstreept nood aan nieuwe initiatieven en samenwerking

01 Oktober 2018

Actie rond onveilige N253 en schoolomgeving De Bolster onderstreept nood aan nieuwe initiatieven en samenwerking

Actie rond onveilige N253 en schoolomgeving De Bolster onderstreept nood aan nieuwe initiatieven en samenwerking

Op woensdagmorgen 10 oktober hebben kandidaten van Groen enkele ouders met kinderen naar  de vrije basisschool De Bolster in Neerijse begeleid. Het traject werd met de fiets langs de N253 afgelegd. Conclusie is dat dit zonder begeleiding een onmogelijke zaak is. Geen veilige fiets- of voetpaden, erg druk verkeer met veel vrachtvervoer, geen handhaving van de zone 30 en geen alternatieven. Dit alles maakt dat ouders hun kinderen nooit met de fiets en zonder begeleiding naar school kunnen laten gaan. Hoe graag men dat ook wil. Daarom neemt Groen het initiatief om enkele oplossingen voor te stellen die een nieuw gemeentebestuur wel kan uitvoeren. Deze werden in samenspraak met ouders, het middenveld en betrokken burgers als haalbare alternatieven opgelijst. Neerijse is het wachten op de gemeente, het Gewest en de nutsbedrijven grondig beu en wil eindelijk initiatief.

Na overleg met ouders en middenveld meent Groen dat er mogelijkheden zijn om in afwachting van een heraanleg van de N253 de bereikbaarheid van de school en de leefbaarheid van Neerijse te verbeteren.

Belangrijke voorwaarde is dat de bevoegde minister Weyts duidelijkheid schept over het al dan niet beschikbaar zijn van voldoende budget voor onteigeningen en heraanleg. Nu weet niemand of er een oplossing komt en binnen welke termijn. 

Tussen N-VA en Open VLD ontstond onenigheid of er nu al dan niet 13,3 miljoen euro is vrijgemaakt voor onteigeningen of heraanleg. Maar daarmee komt er geen schot in de zaak.

Dus neemt Groen het initiatief om enkele oplossingen voor te stellen die het nieuwe gemeentebestuur vanaf 2019 zelf kan uitvoeren.

 • Een nieuw geactualiseerd mobiliteitsplan moet begin 2019 in samenspraak met burgers en adviesraden een stand van zaken opmaken en problemen en knelpunten benoemen. Daar vloeit dan een concreet actieplan uit voort voor o.a. Neerijse. Dit mobiliteitsplan geldt natuurlijk voor alle dorpen.
 • Het bestuur kan alvast werk maken van comfortabele voetpaden die onderhouden worden en dit langs de N253 en in de rest van het dorp.
 • Omliggende straten moeten kwalitatieve fietsstroken krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor straten met kasseien of straten in slechte staat waar niet onmiddellijk heraanleg gepland is.
 • De zone 30 in de Dorpsstraat / N253 moet naar een ruimere omgeving uitgebreid worden zodat fietsers en voetgangers van overal in het dorp veilig naar school kunnen. Enkel een zone 30 in de onmiddellijke omgeving van de school biedt geen veilig totaaltraject voor kinderen.
 • Deze zone 30 moet gehandhaafd worden door camera’s en gemachtigde toezichters. Deze laatsten zijn absoluut noodzakelijk waar kinderen straten oversteken. Aan de Bolster en aan andere scholen.
 • Een snelheidsinformatiebord met indicatie van de grootte van een mogelijke boete moet ontradend werken.
 • Palen en verkeersborden die bestaande voet- en fietspaden hinderen, moeten verplaatst worden.
 • Voetwegen, buurtwegen en landwegen in en rond het dorp moeten hersteld en terug in gebruik genomen worden om zo alternatieve routes naar de school beschikbaar te maken. In Neerijse lopen parallel aan de N253 enkele buurtwegen (trage wegen) die hiervoor in aanmerking komen. Ook kunnen bijvoorbeeld de verbinding tussen de Eygenstraat en de Kapelweg, de Kapelweg zelf en de Prins de Bethunelaan fietsvriendelijk aangelegd worden. Wanneer dan ook de Beekstraat aangepakt en veiliger wordt, schieten we een heel eind op.
 • Fietspaden moeten duidelijk bewegwijzerd worden
 • Sluikverkeer moet aangepakt worden door ontradende maatregelen. Dit vraagt een totaalaanpak over het ganse grondgebied van Huldenberg.
 • Zwaar doorgaand vervoer moet geweerd worden. Waarom het toelaten als je geen industrieterreinen op je grondgebied hebt?
 • De ANPR camera’s moeten voor ruimere doeleinden dan observatie van dievenbendes en dergelijke ingezet worden.

Lijsttrekker Luc Robijns: "Het nieuwe gemeentebestuur moet op een proactieve manier met de situatie van de N253 en mobiliteit in het algemeen omgaan. We mogen niet langer afwachten tot Vlaanderen iets beslist of belooft. Groen wil alle betrokken partijen (Gemeente, Wegen en Verkeer, nuts- en telecombedrijven) rond de tafel brengen om duidelijkheid te scheppen over wat er nu komt (of niet) en wanneer. Als iedereen duidelijk communiceert, kan het gemeentebestuur in samenspraak met burgers en adviesraden verder plannen en, belangrijk, haalbare alternatieven uitwerken. Daar willen we werk van maken. Beloofd."