Zorgverlening

Zorgen voor iedereen

Zorgverlening is volgens Groen een belangrijke taak voor een gemeente. Huldenberg is een rijke gemeente, maar dat betekent niet dat er geen mensen wonen, die meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Een gemeente moet in die zorg het voortouw nemen en de solidariteit tussen haar inwoners aanmoedigen. Voor ‘iedereen’ moet Huldenberg een plaats zijn waar het aangenaam wonen is.

Zo lang mogelijk zelfstandig

We leven almaar langer, waardoor de zorg voor ouderen een grote uitdaging is. Oudere mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig en in hun omgeving wonen. Jongeren, zoals kinderen en kleinkinderen, kunnen hier een rol in spelen. Zo kunnen zij in kangoeroewoningen met ouderen samen wonen. Zij kunnen elkaar ondersteunen en toch van zelfstandigheid genieten. Ook zorgwoningen en serviceflats zijn in die visie goede oplossingen.

In de zorgtaken speelt preventie een cruciale rol. De gemeente kan gezinnen stimuleren om van jongs af aan een gezonde levensstijl aan te nemen. Alles begint met gezonde voeding voor iedereen. Voor onze scholen is gezondheidseducatie een evidentie. Schoolmaaltijden vragen een evenwichtige samenstelling. Tevens moet er aandacht zijn voor voedingsintoleranties en -allergieën en mag vegetarische voeding geen taboe meer zijn.

Gezonde geest in gezond lichaam

Gezond zijn, betekent geregeld bewegen. Dat gebeurt op school, maar ook in de vele sportverenigingen en in de gemeentelijke sportkampen. Toch moet op dit vlak iedereen aan bod komen. Senioren, zorgbehoevenden en kansarmen hebben ook recht op een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat kan door initiatieven in onze scholen, crèches, woonzorgcentra en naar individuele burgers toe.

Door de drukke en competitieve levensstijl komt de psychische gezondheid vaak in het gedrang. Ook hier kan de gemeente het verschil maken. Mensen hebben recht op informatie en ondersteuning. Zij mogen niet in de marge van de samenleving terechtkomen. Het welzijnsbeleid is voor Groen dan ook een belangrijke pijler. Zorg dragen voor iedereen is een taak van iedereen: de individuele burger, de verenigingen, en zeker het gemeentebestuur.