Gemeentelijk onderwijs

Gemeentescholen verdienen kwaliteit

Groen staat voor kwaliteitsvol onderwijs verankerd in de lokale gemeenschap, maar met een openheid en zonder enige selectie op basis van sociale, economische, religieuze, filosofische en culturele criteria. Een school is allereerst een leercentrum en daarnaast een plek waar kinderen kritisch en creatief leren denken, met elkaar respectvol omgaan en kansen krijgen om te groeien.

Op school wordt geleerd

Hoe onze gemeentescholen onderwijzen, wordt omschreven in het pedagogisch project. Het allereerste uitgangspunt is kwalitatief onderwijs, waarbij talenkennis een belangrijk onderdeel is. Zo pleit Groen voor het aanbieden van lessen Frans vanaf het derde studiejaar. Andere uitgangspunten zoals ‘openheid’, ‘verscheidenheid’, ‘emancipatie’, ‘aandacht voor de totale persoon’, ‘gelijke kansen’, ‘mensenrechten’, zijn voor Groen even belangrijke uitgangspunten.

Een school is een plek waar kinderen op een didactisch verantwoorde wijze in contact komen met de deelgebieden van onze wereld, zoals wiskunde, taal, wereldoriëntatie, muzische en creatieve vorming en lichamelijke opvoeding. Op een school wordt in eerste instantie geleerd. Maar een gezonde geest zit in een gezond lichaam en dus heeft gezondheidseducatie z’n plaats op school.

Schoolgebouw bepaalt capaciteit

Groen vindt ook dat vanaf de basisschool leerlingen sterker moeten worden begeleid in ‘leren leren’. Vanuit voldoende kennis worden vaardigheden, inzichten en attitudes aangeleerd. Een pedagogische visie wordt door een sterk directieteam uitgewerkt en door een sterk onderwijzend team uitgevoerd. Een kwalitatief zorgbeleid is daar eveneens een onderdeel van. Verder willen we ook dat alle kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen en dan is een sterk anti-pestbeleid onmisbaar.

Om onze scholen in de lokale gemeenschap te verankeren moet een meersporenbeleid worden gevoerd. De scholen moeten actiever en sterker naar de plaatselijke bevolking toe worden gepromoot. Tevens kunnen via een correcte aanmeldingsprocedure kinderen woonachtig in de gemeente voorrang krijgen. En als taalgrensgemeente moet Huldenberg bij de Vlaamse overheid pleiten voor meer taalondersteuning.

Dit alles gaat gepaard met het bepalen van het maximum aantal leerlingen per school op basis van de draagkracht van het schoolgebouw. Zo zijn de scholen ook dorpsscholen met een maximale bezetting.