Ruimtelijke ordening

Kleiner en betaalbaarder wonen

De historische erfenis van de ruimtelijk ordening bezorgt de Vlaamse gemeenten, ook Huldenberg, veel problemen. Lintbebouwing en verkavelingen hebben niet alleen voor een rommelig Vlaanderen gezorgd, maar ook voor slechte lucht en een grote verkeersonveiligheid, vooral voor de zwakke weggebruiker.

Voor Groen is het duidelijk: woningbouw start met het respect voor de natuur, met de wil om kwaliteit te leveren, met het werken op maat van de omgeving en met het oog op een veilige woonomgeving. Woningbouw zal kleinschaliger worden en is best gespreid over de verschillende dorpskernen. De inplanting moet in de buurt van diensten en het openbaar onderwijs zijn. Dat is goed voor de participatie aan de samenleving en voor de mobiliteit.

Duurzaam wonen

Voor Groen moet de gemeente inzetten op dat kleinschalig en duurzaam wonen. Grote kavels uit het verleden kunnen worden opgedeeld om elders ruimte te sparen en meer te bouwen en te wonen volgens de hedendaagse woonnoden en -wensen. Huldenberg kan deze trend verder stimuleren en versterken, door bij de ontwikkeling van de eigen gronden voorkeur te geven aan bescheiden panden.

Bovendien kan de gemeente bij de ontwikkeling op eigen gronden met een recht van opstal of erfpacht werken, zodat de kost van het bouwen sterk kan worden verminderd. Dit zal zich dan ook kunnen vertalen in lagere huurprijzen. Zo krijgen jonge gezinnen en mensen met een beperkter inkomen kansen om hier te blijven wonen.

Moderne woningen zijn duurzaam. Groen wil de inwoners daarom stimuleren om klimaatneutraal te wonen. Voor oudere woningen moeten de energiescans via de provincie worden gepromoot. Verder kan de gemeente gezinnen financieel ondersteunen bij hun energieomslag. Dat gaat van het goed isoleren van de woning tot het opwekken van eigen energie.

Meer sociale woningen

Huldenberg moet tevens gebruik maken van de bouwmeesterscan voor het realiseren van een duurzaam plan voor ruimtelijke ordening. Mensen willen niet alleen kleiner wonen, ze willen ook in een kwalitatieve open ruimte vertoeven. Dat moet een win-winsituatie zijn voor de inwoners, de gemeente en de projectontwikkelaar. Door kleinschaliger wonen kan meer in de buurt worden geïnvesteerd.

Groen gaat ook voor meer kwaliteitsvolle sociale woningen, die in dezelfde duurzame visie worden gerealiseerd. In de vijf deelgemeenten is plaats beschikbaar, zonder nieuwe open ruimte aan te snijden, om sociale woonsites te integreren in de woonzones. Groen staat ook garant voor betaalbare huurprijzen van die sociale woningen.