Mobiliteit en verkeersveiligheid

Veilige mobiliteit voor iedereen

Vraag een Huldenbergenaar naar één van de grootste problemen in onze gemeente en ‘meer en veilige voet- en fietspaden’ is een klassiek antwoord. In een recente enquête bij 50-plussers, in opdracht van het gemeentebestuur en het OCMW, zegt 63% ontevreden te zijn over de voetpaden. Maar liefst 72% vindt de fietspaden ondermaats. De cijfers spreken voor zich. Ook een rondvraag aan de schoolpoorten schuift deze onveiligheid als hoofdbekommernis naar voor.

Huldenberg heeft nood aan een doortastend mobiliteitsplan, waarbij voetgangers en fietsers op de eerste plaats komen. Wie de openbare ruimte voor de zwakke weggebruikers slecht inricht, zegt in feite dat ze tweederangsburgers zijn.

Een sterk fietsplan uitvoeren

Groen wil in de komende legislatuur een sterk fietsplan uittekenen én uitvoeren. Dat bestaat uit drie aandachtspunten.
Vooreerst moeten er op alle grote verbindingswegen tussen de dorpskernen fietspaden komen en zijn de reeds aangelegde aan een onderhoud toe. De wegen naar en rond scholen, woonzorgcentra en het Centrum Ganspoel hebben prioriteit. Zo is de toestand in de Limburg Stirumlaan een schoolvoorbeeld hoe het niet moet.

Ten tweede moet er aandacht zijn voor de missing links - vaak kruispunten - waar de verkeerssituatie voor fietsers ronduit gevaarlijk is. Waar mogelijk kunnen trage wegen een veilige oplossing zijn. In samenspraak met inwoners en de scholen kunnen bepaalde straten tot ‘fietsstraten’ worden opgewaardeerd. Daar heeft de fietser steeds voorrang.

Ten slotte wil Groen een netwerkkaart opstellen voor fietspaden én fietsparkeervoorzieningen. Huldenberg heeft dringend nood aan een ambitieus stappenplan voor fietsparkeren.

Ingrijpen voor het te laat is

Veilige mobiliteit betekent dat de automobilist rekening houdt met de zwakke weggebruikers. Indien het niet anders kan, moet het bestuur kordaat ingrijpen. Snelheidslimieten hebben hun nut: het respecteren van andere weggebruikers aan een school of in een bebouwde kom. Doeltreffende snelheidsremmers in de weginfrastructuur en regelmatige snelheidscontroles moeten auto- en vrachtwagenbestuurders motiveren zich aan de wet te houden. Ook het sluikverkeer en doorgaand zwaar vervoer willen we uit onze dorpen weren. Alleen een doortastende aanpak zal daar resultaat opleveren.

Dat alles creëert niet alleen veiligheid, maar maakt dorpskernen ook leefbaarder. En dat willen we allemaal.