Violeta Vitélis

plaats 20

Violeta Vitélis is sinds 2013 gemeenteraadslid. Zij genoot een opleiding als bio-ingenieur en werkte een poos in een landbouwbedrijf als economist-manager. Sinds haar verhuis met haar gezin naar België gaf ze een nieuwe wending aan haar carrière. Als zelfstandige reflexologe richtte ze een praktijk op. Toen ze de Nederlandse taal voldoende beheerste, begon ze te werken als zelfstandig vertaler-tolk. Ze is meertalig en spreekt vlot Litouws en Russisch.

Violeta is de mama van Nicholas, Alexandra en Elia en is in haar vrije tijd veel met cultuur bezig. Creativiteit is een belangrijk element in haar leven. ‘Creëren of iets maken stimuleert geluk, geeft voldoening en beïnvloedt de geest’, aldus Violeta. ‘In ons druk bestaan zorgt creativiteit ook voor de nodige rust.’ Ze merkt dit voortdurend bij zichzelf en tijdens haar creastages voor kinderen en volwassenen.

Ruimtelijke ordening is Violeta’s stokpaardje. ‘We zullen in de toekomst anders moeten wonen, als we onze ecologische voetafdruk willen verminderen en de open ruimte willen vrijwaren. Ook door de dure woningmarkt gaat de evolutie naar meer kleinschalige en compactere woningen, die betaalbaarder zullen zijn. In Huldenberg zal die trend eveneens worden ingezet.’ Violeta wil zich ook inzetten voor groene, duurzame, aangename en leefbare dorpskernen.

Reacties