An Van Reusel

plaats 6

An van Reusel stond meer dan tien jaar voor de klas in het Franstalig lager onderwijs. Ze was actief in een immersieschool waar Franstalige leerlingen les krijgen in het Nederlands. ‘Meertaligheid is een enorme troef’, beklemtoont An. Door haar interesse voor gedrag en onderwijs besliste ze om een masteropleiding schoolpsychologie (KU Leuven) te volgen. 

‘Het is belangrijk dat leerkrachten en ouders zorgen voor een krachtige leeromgeving, vindt An, waarbij men aandacht heeft voor het welbevinden van de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan.’ Betrokkenheid en verbondenheid zijn dan ook themas die haar nauw aan het hart liggen.

‘Het is ook van belang dat ouders zich voldoende betrokken voelen bij het schoolgebeuren en het lijkt mij tevens interessant om scholen meer met elkaar te verbinden, zodat ze van elkaar kunnen leren.’ Als lid van de ouderraad van de basisschool Den Elzas in Huldenberg probeert An te helpen waar nodig. Samen met de andere ouders organiseren we activiteiten waarbij we ouders, leerlingen en de school proberen samen te brengen.

‘Aangezien ik nog lang samen met mijn gezin van het mooie Huldenberg wil genieten’, zegt An nog, ‘hecht ik veel belang aan een groene en duurzame leefomgeving, waarbij iedereen respect heeft voor die omgeving.’

Reacties