Sarah Mousaid

verruimingskandidaat plaats 13

Sarah Mousaid werkt als educatief medewerker voor een vzw die vorming geeft aan werkzoekenden. Ze vindt dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvol werk. Sarah: ‘Dat heeft een grote invloed op het welzijn en de gezondheid van mensen.’

Als mama is Sarah extra gevoelig voor het welzijn van kinderen. ‘Elk kind moet met gelijke kansen aan de startlijn staan. Goed onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderen moeten de nodige ondersteuning krijgen, ongeacht hun socio-economische achtergrond. Dit moet ook zo zijn in Huldenberg.’

Daarom is Sarah sinds dit schooljaar actief als ‘brugfiguur’ in de basisschool in Sint-Agatha-Rode. ‘Het is een project van het Rode Kruis, dat een brug wil slaan tussen de school- en thuisomgeving van kinderen die dat nodig hebben.’

Ook sport vindt ze heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom gaf ze jarenlang training bij het Zoniën athleticsteam van de Druivenstreek. ‘Het is mooi om te zien hoe kinderen via sport doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen ontwikkelen’, zegt Sarah. ‘Daarom is het belangrijk dat elk kind zich kan inschrijven in een sportclub, zonder financiële drempels.’

Sarah droomt ook van een fietsveilige gemeente. ‘Huldenberg is zo’n mooie groene gemeente, die goesting geeft om te fietsen. Alleen, dat kan niet overal veilig. Heel jammer! Daarom wil ik graag mee nadenken over hoe we het centrum van Huldenberg op een fietsveilige manier met de deelgemeenten kunnen verbinden.’