Peter Singulé

plaats 5

Peter Singulé is commercieel bediende en sinds februari 2017 gemeenteraadslid. Hij is ook een van de bezielers van het Kerkeveldcomité in Neerijse. Peter is vader van twee tieners. Hij is een van de stuwende krachten achter het jaarlijkse 'Neires Kermes'-evenement in mei. Hij is zelf muzikant. 

Peter ijvert voor een leefbare gemeente en hecht veel belang aan het dorpsleven. 'Dringend moeten er initiatieven komen om het dorpsgevoel in de verschillende deelgemeenten te versterken.’ Hij wil tevens meer aandacht voor betaalbare woningen voor jonge gezinnen en voor meer speelruimte voor de jeugd.

Peter vindt dat er meer moet worden ingezet op structurele, snelheidsbeperkende infrastructuur en op meer controles, liefst met onbemande discrete camera’s. ‘Zo weten de inwoners dat men zich overal in Huldenberg aan de verkeersregels moet houden. Het heeft geen zin een bos verkeersborden te planten, als er geen handhaving is.’

Het openbaar vervoer moet volgens het gemeenteraadslid in samenspraak met de betrokken partners worden herbekeken. ‘Men moet binnen een redelijke tijd op zijn bestemming geraken binnen de gemeente en in de omringende gemeenten, zonder veel overstappen. En als fietser riskeer ik op onze wegen elke dag mijn leven. Huldenberg moet veel fietsvriendelijker worden. De zwakke weggebruiker komt toch op de eerste plaats!’

Reacties