Chris Dausy

verruimingskandidaat sp.a plaats 10

Chris Dausy werkte bijna veertig jaar in het centrum Ganspoel. Zij wil zich blijven inzetten voor de mensen in Huldenberg, zeker voor zij die het wat moeilijker hebben. ‘Iedereen heeft recht om zich in onze gemeente ‘thuis’ te voelen en op een betaalbare woning.’

Cultuur en sociaal contact omschrijft ze als prioritaire thema’s. Volgens Chris verbindt cultuur jong en oud en draagt dat zo bij tot een verdraagzame samenleving.

‘Het verenigingsleven is een belangrijke pijler in een gemeente’, vindt Chris. Daarom wil ze, als lid van de Cultuurraad, ijveren voor meer culturele ruimte. Zowel jeugdverenigingen als culturele verenigingen hebben, aldus Chris, nood aan aangepaste lokalen, waar ze zich optimaal kunnen ontplooien. ‘Dergelijke verenigingen zetten zich heel erg in voor allerlei activiteiten in de gemeente. Laat er ons dan ook zorg voor dragen.’

Reacties