Karl Bogaert

plaats 7

Karl Bogaert werkt als psychiatrisch verpleegkundige in het U.P.C. St-Kamillus in Bierbeek. Samen met zijn partner richtte hij de vzw Ekimanyelo op. Deze organisatie ondersteunt onderwijsprojecten in D.R. Congo. 'Armoede kan geen uitsluiting betekenen. Daarom mogen financiële drempels onderwijs of vorming niet hypothekeren’, legt Karl uit. ‘We willen ook zoveel mogelijk meisjes naar de school krijgen. Zo vergroot hun rol binnen de gemeenschap en wordt armoede teruggedrongen.’

Aandacht voor mensen die kwetsbaar zijn, loopt als een rode draad door Karls activiteiten. ‘Of het nu gaat om mensen met een psychische kwetsbaarheid of om mensen die een leven proberen op te bouwen ondanks grote armoede in Noord en Zuid. Ik vecht tevens hardnekkig tegen vooroordelen.’

Karls sociaal engagement begon dertig jaar geleden bij ATD Vierde Wereld. Hij is ook lid van FairFin dat streeft naar duurzame en sociale rechtvaardigheid en het beleid van de banken doorlicht. Bij Natuurpunt werkt hij mee aan het sensibiliseren van mensen voor het behoud van de natuur en de biodiversiteit. ‘Onze ecologische voetafdruk moet verkleinen. Daarom moet het gemeentebestuur een beleid in die richting voeren. Duurzaamheid, groene mobiliteit en aandacht voor de zwakkeren zijn dan ook belangrijke lokale thema’s.’

karl.bogaert@groen.be

Reacties